Mennäänkö yhdessä asiat edellä suunnaten tulevaan?

Keskiviikko 9.6.2021 - Katja Luojus

Isossa kuvassa kaupungin kasvun ja kehityksen rattaat on saatava vauhdikkaammin pyörimään. Tämä tuntuu olevan monen päättäjän ja viranhaltijan yhteinen näkemys seuraavasta valtuustokaudesta jo tässä vaiheessa. Erinomainen lähtökohta siis tulevaan! Pysähdytään kuitenkin hetkeksi tarkastelemaan havaintoja kuluneilta valtuustokausilta, joista voisi olla hyötyä jatkossakin. Teen pari ehdotusta, joita saa käyttää - ei ole kuitenkaan pakko. Mukana on isoja ja pieniä asioita, ehkä toisille tarpeettomia ja toisille supertärkeitä.

 

Maankäyttö, asuminen ja vapaa-aika:

1. Ostetaan kaavoituspalveluita yhä enemmän ulkopuolisilta palveluntuottajilta, joista on jo hyviä ja laadukkaita kokemuksia. Näin saadaan tehostettua kaavoitusprosesseja ja tontteja lisää luovutukseen.

2. Otetaan rohkeasti käyttöön monimuotoisia suunnitteluvaihtoehtoja alue- ja asuntokehityksessä, jotka lisäävät viihtyisyyttä, turvallisuutta ja uusien alueiden kiinnostavuutta.

3. Kytketään asuminen ja kevyen liikenteen turvalliset kulkuyhteydet luonnolliseksi jatkumoksi - suunnittelussa EI ”pussinperille”.

4. Rakennetaan luovutettavien asuinalueiden katu- ja viemäri-infra valmiiksi ennen kuin tontteja luovutetaan. Selkeä ja viimeistelty rakenne lisää houkuttelevuutta.

5. Tehostetaan asukasmarkkinointia ja lisätään #kotiinylöjärvelle näkyvyyttä.

6. Mahdollistetaan rantarakentaminen ja vapaa-ajanasuntojen muuttaminen pysyviksi asunnoiksi.

7. Kehitetään harjumme ulkoilureittejä yhä sopivammaksi maastopyöräilyyn, retkeilyyn ja hiihtoon. Kunnostettavaa riittää reiteissä, kuntoportaissa, laavuissa jotta monimuotoinen liikkuminen ja vapaa-ajan vietto ulkona tukisi kaupunkilaisten hyvinvointia.

Palveluiden laatu:

1. Lisätään palveluasennetta ja alttiutta kaikissa kuntapalveluissa, sillä ne ovat kuntalaisia varten. Hyvä palveluasenne ei maksa mitään!

2. Kehitetään kattavia digipalveluita unohtamatta myös luukulta toimitettavaa palvelua. Ohjataan ikäihmisten digitaitoja osana kotipalveluja.

3. Lisätään tehostetun tuen resursseja ja tarvittavia työmuotoja sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen arkeen.

4. Lisätään tehostetun palveluasumisen paikkoja, jotta ikäihmiset saavat sen nopeasti tarpeensa mukaisesti ja omaisilla on vähemmän huolta senioreistaan.

5. Tuetaan kotipalveluita yhdessä eri palveluntuottajien kanssa, jotta pystymme turvaamaan niiden riittävyyden ja laadun. Pelkkä 5-10 minuutin ”huoltokäynti” vanhuksen kotona ei ole laatua.

6. Tuotetaan kolmannen sektorin kanssa senioreille viriketoimintaa, mutta pelkkä virkkaus ja nypläys eivät ole riittäviä.

7. Ostetaan kaupungin palkkahallinnon palvelut ulkoiselta palveluntuottajalta, sillä oma palkkahallinnon osasto on liian pieni ja haavoittuva yksikkö.

 

Osallisuus ja vaikuttaminen:

1. Tehostetaan yritysvaikutusten arviointia tuottamalla konkreettisia kuvauksia yhdessä yrittäjien kanssa.

2. Tuotetaan kaupunkilaisille erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia kyselyillä, kartoituksia, live-streameja, joissa on aito vaikuttamisen ja vuoropuhelun mahdollisuus. Streamit on tätä aikaa.

3. Nopeutetaan ja tehostetaan valtuustoaloitteiden käsittelyä purkamalla monivaiheinen käsittelyprosessi. Lean-ajattelua lisää!

4. Kytketään tehokkaammin konserniyhtiöiden systemaattisempi ohjaus ja valvonta osaksi kaupunginhallituksen työskentelyä.

5. Turvataan aloittavalle hyvinvointilautakunnalle priima startti valitsemalla sinne sitoutuneet, luovat ja innokkaat lautakunnan jäsenet. Se olisi nyt tekemisen paikka.

6. Ylläpidetään ja edistetään korona-aikaisen digiloikan käyttöönottoa, jolloin kokouksia pidetään myös etäyhteyksien kautta. Etäkokous ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan, se tuo säästöjä monella tavalla.

7. Lisätään päättäjien välistä vuoropuhelua keskustelemalla puhelimella, teamsillä tai kasvokkain. Välineillä ei väliä, kunhan puhutaan ja viestitään. Kokeillaan yhteyksiä myös sellaisen henkilön kanssa, jonka kanssa ollaan vähemmän tekemisessä.

 

Listaa voisi jatkaa vielä pitkään, mutta tässä päällimmäiset huomioni. Populismilla ei pitkällä pötkitä vaan oikeilla asioilla on mahdollisuus vaikuttaa. Paljon enemmänkin saadaan aikaiseksi keskittymällä rakentavaan yhteistyöhön kuin katkeroituneeseen purnaamiseen. Kaukokatseisuutta ja kehittävää työskentelyotetta kaikille toivotellen, toivoa on aina ihmisessä!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntavaalit, uudistaminen, muutos, yhdessä, kehittäminen