Tieteelliset julkaisut

Julkaisut

2014

Mettiäinen, Luojus, Salminen & Koivula. 2014. Web Course On Medication Administration Strengthens Nursing Students' Competence Prior To Graduation.  Nurse Education in Practice 14 (2014), pp. 368-373

2013

Heikkilä, Aho, Kaunonen & Luojus. 2013. Opiskeluaikaisten kokemusten merkitys ohjaajana toimimisessa. Lähetetty arvioitavaksi Hoitotiede-lehteen 6.10.2013.

 

2013

Saarikoski, Luojus, Taam-Ukkonen, Tarr & Meretoja 2013. Terveysalan opiskelijoiden käsitykset opettajan roolista harjoittelun ohjauksessa. AMK-lehti 1/2013.

(Verkkojulkaisu http://www.uasjournal.fi/index.php/uasj/issue/view/87/showToc)

2013

Mattila, Pitkänen, Alanen, Leino, Luojus, Rantanen & Aalto. 2012. The primary nursing care model: a systematic review. Western Journal of Nursing Studies. Arvioitavana lehdessä.

 

2012

Meretoja, Liljamo, Luojus, Taam-Ukkonen, Tarr & Saarikoski. 2012. Kansallinen Cles Benchmarking - tutkimusnäyttöön perustuvaa kehittämistoimintaa. Pro terveys 4/2012.

 

2011

Luojus. 2011. Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto. 2011.

 

2010

Aho & Luojus. 2010. Lääkehoitokoulutusta verkossa. Sairaanhoitaja 4/2010.

 

2009

Kaunisto, Luojus & Aalto. 2009. Lääkehoidon osaaminen verkossa LOVE, pilotointi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja 8/2009.

 

2005

Kaunonen & Luojus (toim.). 2005. TaY:n hoitotieteen laitoksen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin yhteinen tutkimusohjelma. 1/2005.

 

2004

Nojonen, Holli, Kujala, Luojus, Pitkänen, Rautiainen, Ruoranen, McLean & Tarra. 2004. Rekrytoinnin kehittäminen. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin julkaisuja. 15.4.2004.

 

 

Åstedt-Kurki, Paavilainen, Aalto, Ijäs & Luojus. 2004. Hoitotieteellinen tutkimus- ja koulutusyhteistyö. Sairaanhoitopiirien ja yliopiston välillä - esimerkkejä Pirkanmaalta ja Etelä-Pohjanmaalta. Pro Terveys 6/2004, s.4-7

                                         

2002

Luojus: Aivokasvainpotilaan hoitotyö. 2002. Teoksessa (toim.) Salmenperä, Tuli & Virta Neurologisen ja neurokirurgisen potilaan hoitotyö - oppikirja. s. 283-312. Tammi. Helsinki.

 

Suulliset esitykset

2014

Ohjaajakoulutuksen yhteys opiskelijaohjaajien käsityksiin ohjaajaominaisuuksistaan, taidoistaan ja toimintayksikön ilmapiiristä. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede. Tampereen yliopisto 12.-13.6.2014.

2012

Arviointikriteerit ohjaajien arviointityökaluina terveysalan ohjatussa harjoittelussa. XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Oulun yliopisto. 27.9.-28.9.2012

 

 

Terveydenhuollon ammattilaisen ammattipätevyyden osoittaminen lääketurvallisuuden näkökulmasta. eHealth ja Hoitotyö- seminaari. Tampere. 25.9.2012.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. HUS henkilöstön koulutuspäivä, Töölön sairaala. 26.4.2012.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kanta-Hämeen keskussairaalan henkilöstön ohjaajakoulutuspäivä. 4.4.2012.

 

2011

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjaus. Audiatorin- koulutuspäivä 6.10.2011. Helsinki.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun ohjaus - missä, kuka, miten ja miksi. Satakunnan sairaanhoitopiirin koulutuspäivä 22.9.2011.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Ohjatun harjoittelun kehittämisen verkostokoulutus. Varsinais-suomen sairaanhoitopiiri ja Turun ammattikorkeakoulu, Turku. 25.8.-26.8.2011.

 

 

Lääkehoidon verkkokurssin vaikuttavuus hoitohenkilökunnan ja hoitajaopiskelijoiden lääkehoidon osaamiseen. Salminen, Koivula, Mettiäinen & Luojus. Turun yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Helsinki. 30.5.-31.5.2011.

 

 

Harjoittelua ohjaavien ohjaajien toiminta terveysalan harjoittelussa. Vaikuttavat oppimisympäristöt terveysalalla - konferenssi. Turun yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Helsinki. 30.5.-31.5.2011.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Ylöjärven kaupungin perusturvayksikkö, osastonhoitajien kehittämispäivä. 23.5.2011.

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Ylöjärven kaupungin perusturvayksikkö, terveydenhoitajien koulutuspäivä. 20.5.2011

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Keski-Suomen keskussairaala. Jyväskylä. 5.5.2011.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Vaasan yliopisto ja Novia ammattikorkeakoulu. Vaasa. 13.4.2011.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Hoitotiedemeeting, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 7.4.2011.

 

 

Ammattitaitoa edistävän harjoittelun toimintamalli - ohjaajien näkökulma. Hoitotyön opiskelijatoiminnan kehittämispäivä, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. 5.4. 2011

 

2010

Terveysalan opettajan rooli ohjatussa harjoittelussa. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Itä-Suomen yliopisto. 30.9.-1.10.2010

 

2009

Hoitotieteellisen tiedon merkitys kunnallisessa päätöksenteossa ? Hoitotyön ja Hoitotieteen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. HTTS Pohjois-Hämeen alueyhdistys, Tampere. 25.11.2009.

 

 

Turvallinen lääkehoito TAYS:ssa - hoitajien lääkehoidon koulutus ja lupakäytännöt. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. SATEFA 5.10.2009

 

 

Opiskelijaohjaajan rooli ohjatussa harjoittelussa. Laatua-Vetovoimaa-Terveyttä-Valtakunnallinen terveydenhuollon kongressi. Keski-suomen keskussairaala & Kuopion yliopisto, Jyväskylä. 17.9-18.9.2009

 

 

Henkilöstön osaaminen turvallisen lääkehoidon toteuttamisessa. Kansainvälinen sairaanhoitajapäivä. Pohjois-Hämeen alueyhdistyksen koulutuspäivä. 12.5.2009

 

 

Hoitohenkilöstön lääkehoitotaidot uudessa verkko-oppimisympäristössä.

Sairaanhoitajapäivät. Helsinki. 5.3.-6.3.2009

 

 

Lääkehoidon osaamisen varmistaminen sähköisessä oppimisympäristössä. Hoitotyön virtuaalinen todellisuus. Hoitotyön koulutussäätiö. Tampereen yliopistollinen sairaala. 23.1.2009.

 

2008

Sairaanhoitajan lääkelaskutaidot - Interventiotutkimus hoitohenkilöstön lääkelaskentaosaamisesta ja oppimisen tukemisesta verkkoympäristössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. eHealth ja Hoitotyö 2008 - Hoituuko muutos?

Tampere-talo. 23.9.2008

 

 

Terveysalan harjoittelussa ilmenevät soveltamattomuusongelmat. SORA - työryhmän kokous. Opetusministeriö. Helsinki. 14.8.2008

 

TAIDOLLA EIKÄ TUURILLA - Interventiotutkimus hoitohenkilöstön lääkehoidon osaamisesta ja oppimisen tukemisesta verkkoympäristössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Ajankohtaista tutkittua - seminaari. Pirkanmaan ammattikorkeakoulu. 13.5.2008

 

2000

Ohjaus aivokasvainpotilaiden leikkauksen jälkeisen hyvinvoinnin edistämisessä. IV kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Kuopio. 29.9.-30.9.2000

 

Posteriesitykset

2014

Luojus & Ruoranen. Yhteisopetuksen kehittäminen terveysalan koulutuksissa. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede. Tampereen yliopisto 12.-13.6.2014.

 

Kulla-Numminen, Luojus, Roto, Teuho & Lehtonen. Koulutussuunnitelma terveysalan opiskelijoiden ohjaajille suunnattuun verkkokoulutukseen. XII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Perhe, yhteiskunta ja hoitotiede. Tampereen yliopisto 12.-13.6.2014.

2012

Luojus, Koota, Taam-Ukkonen, Tarr & Tuomikoski. Kehittämisverkostosta (ValOpe) voimaa kliinisen harjoittelun kehittämiseen. Hoitotyön johtajien ja asiantuntijoiden päivät. Paasitorni, Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntijat ry. 23.10.-24.10.2012

 

 

Teuho, Luojus, Roto & Suominen. Terveysalan opiskelijoiden ohjatun harjoittelun alkuperehdytys ja vastaanotto onnistuneen harjoittelun lähtökohtana. XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Oulun yliopisto. 27.9.-28.9.2012

 

 

Luojus, Rantanen, muu post dos- ryhmä, Aalto & Åstedt-Kurki. Hoitotieteellinen post doc- verkosto Kaupin kampuksella Pirkanmaalla. XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Oulun yliopisto. 27.9.-28.9.2012

 

 

Luojus, Lipponen & Lindgren. Moniammatillinen koulutusyhteistyö - totta vai tarua Kaupin kampuksella. XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Oulun yliopisto. 27.9.-28.9.2012

 

 

Luojus. Mitkä tekijät ohjaavat terveysalan harjoittelussa ohjaajaa? XII Kansallinen hoitotieteen konferenssi. Yhteistyöllä vaikuttavaa hoitotieteellistä tutkimusta. Oulun yliopisto. 27.9.-28.9.2012

 

2010

Kaunonen, Åstedt-Kurki, Mattila, Luojus, Roto & Aalto. Pirkanmaalla hoitotyön kehittäminen on sairaanhoitopiirin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteinen asia. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Itä-Suomen yliopisto. 30.9.-1.10.2010

 

 

Luojus & Aalto. Kokemuksia verkkopohjaisesta lääkehoitokoulutuksesta. XI Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Itä-Suomen yliopisto. 30.9.-1.10.2010

 

2006

Luojus, Tarkka & Kaunonen. Ohjaajien käyttämät arviointimenetelmät ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa. IX kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Viisas vaikuttaja. Turku. 22.9.-23.9.2006

 

2004

Luojus, ym. Moniammatillinen harjoittelu Tampereen yliopistollisen sairaalan kirurgian klinikassa. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata ihmisen ja yhteiskunnan haasteisiin. Tampere. 24.9.-25.9.2004

 

 

Aalto, Åstedt-Kurki, Kaunonen & Luojus. Sairaanhoitopiirin ja yliopiston hoitotieteen laitoksen yhteistyö - uudet haasteet 2000-luvulle. VIII kansallinen hoitotieteellinen konferenssi. Hoitotieteellinen tutkimus näkyväksi - kuinka vastata ihmisen ja yhteiskunnan haasteisiin. Tampere. 24.9.-25.9.2004