ArvoniPolitiikka on ihmiselämän yhteisten asioiden hoitamista, joista haluan kantaa vastuun ja uudistaa isänmaatamme. Arvoni perustuvat mahdollisuuksien tasa-arvoon, jossa kunnioitetaan yksilön vapautta ja vastuuta omista valinnoistaan. Heikommista välitetään ja tuetaan kantamaan vastuuta itsestään ja valinnoistaan osana yhteiskuntaamme. Demokratialla ja sivistyksellä mahdollistetaan osallisuus ja tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet hyvinvointivaltiomme rakentamiseen. Arvostan sielun sivistyneisyyttä, toistemme kunnioittamista ja hyvää yhdessä toimimista. Oikeudenmukaisuus ja yhteisöjen arvo kulkee osana minua.


Minulle on tärkeää hoitaa annettuja luottamustehtäviä tinkimättömällä tahdolla ja rautaisella osaamisella. Asioiden avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat minulle tärkeitä tahtoni rinnalla. Luottamustehtävissä on tärkeä hoitaa yhteisiä asioita, jolloin omat edut eivät puntarissa paina.

VAALITEEMANI 2021

Ylöjärvestä rakennetaan tulevaisuuden kunta panostaen seuraaviin teemoihin ja tekoihin:


1.Palvelujärjestelmien kehittäminen ja palveluasenteen valmentaminen
- terveiden ja monipuolisten palveluiden rakentaminen on tärkeää esim. ikäihmisille tarjotaan toimintakyvyn mukaan erilaisia palveluita

- palveluiden laatu ja turvallisuus ovat ensisijaisia tavoitteita, joita arvostan esim. osaava ja palvelualtis henkilöstö

- ostopalveluiden mahdollisuutta ja yksityisiä palveluntuottajia kuntakentässä tulee käyttää yhä enemmän, kunnan ei tarvitse tehdä itse kaikkea esim. palveluseteleiden avulla asukkaat voivat valita itselleen sopivan palveluntuottajan

- panostetaan sivistys- ja hyvinvointipalveluiden kehittämiseen esim. tuetaan erilaisia oppijoita ja yksilöllisiä polkuja mahdollisuuksien mukaan, tarjotaan monipuolisia vapaa-ajan palveluita asukkaiden hyvinvoinnin tueksi kuten Räikän alueen kuntoilu ja vapaa-ajan viettomahdollisuudet

- hyvä palvelu myös kuntapalveluista ei ole keneltäkään pois!


2. Elinvoiman kehittäminen on vetovoimatekijä

- elinvoimaisuuden tukeminen ja kehittäminen on avaintekijä tulevaisuuden kunnassa

- pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen

- kaikki työ on tärkeää - jokainen osaa jotakin ja jokaisen panosta tarvitaan yhteiskunnan rakentamisessa esim. työn tekeminen pitää olla kannattavampaa kuin kotiin jääminen

- sisäinen yrittäjyys rakentaa elinvoimaa meissä itsessämme ja ympäristössämme esim. aina kannattaa yrittää yhä parempaa

- yrittäjyyden tukeminen yrittäjäverkostoja vahvistamalla ja päätösten vaikutuksia arvioimalla esim. tiivistetään entisestään yhteistyö järjestöjen kanssa


3. Talous on turvallisuutemme kivijalkoja


- vastuullinen talouden hoitaminen edellyttää velkaantumisen hillitsemistä ja järkevien investointien hankintaa esim. investointikatto on toiminut viime vuosina hyvänä ohjurina
- vältetään verojen korottamista - tuetaan asukkaiden elivoiman ylläpitoa esim. voisiko veroja myös laskea?
- työhyvinvoinnin kehittäminen pidentää työuria ja tehostaa työaikaista toimintaa esim. työhyvinvointiin tulee panostaa osaamisella, koulutuksella, palkitsemisella ja valmentavalla esimiestyöllä


Ylöjärvi tarjoaa loistavat puitteet asukkaiden hyvinvoinnin tukemiselle - pidetään huolta niiden ylläpitämisestä yhdessä!