Arvot ja teematPolitiikka on ihmiselämän yhteisten asioiden hoitamista, joista haluan kantaa vastuun ja uudistaa isänmaatamme. Arvoni perustuvat mahdollisuuksien tasa-arvoon, jossa kunnioitetaan yksilön vapautta ja vastuuta omista valinnoistaan. Heikommista välitetään ja tuetaan kantamaan vastuuta itsestään ja valinnoistaan osana yhteiskuntaamme. Demokratialla ja sivistyksellä mahdollistetaan osallisuus ja tasa-arvoiset vaikutusmahdollisuudet hyvinvointivaltiomme rakentamiseen.


Minulle on tärkeää hoitaa annettuja luottamustehtäviä tinkimättömällä tahdolla ja rautaisella osaamisella. Asioiden avoimuus ja yhdessä tekeminen ovat minulle tärkeitä tahtoni rinnalla.

VAALITEEMANI 2017

Ylöjärvestä rakennetaan tulevaisuuden kunta panostaen seuraaviin teemoihin ja tekoihin:


1.Palvelujärjestelmien kehittäminen
- terveiden ja monipuolisten palveluiden rakentaminen on tärkeää

- palveluiden laatu ja turvallisuus ovat ensisijaisia tavoitteita, joita arvostan

- ostopalveluiden mahdollisuutta ja yksityisiä palveluntuottajia kuntakentässä tulee käyttää yhä enemmän, kunnan ei tarvitse tehdä itse kaikkea

- panostetaan sivistyspalveluiden kehittämiseen: tuetaan erilaisia oppijoita ja yksilöllisiä polkuja mahdollisuuksien mukaan


2. Elinvoiman kehittäminen

- terve kilpailu kuntapalveluissa rakentaa elinvoimaa ja tukee yrittäjyyttä

- elinvoimaisuuden tukeminen ja kehittäminen on avaintekijä tulevaisuuden kunnassa

- pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen

- kaikki työ on tärkeää - jokainen osaa jotakin ja jokasien panosta tarvitaan yhteiskunnan rakentamisessa

- sisäinen yrittäjyys rakentaa elinvoimaa meissä itsessämme ja ympäristössämme

- yrittäjyyden tukeminen yrittäjäverkostoja vahvistamalla ja päätösten vaikutuksia arvioimalla


3. Talous on turvallisuutemme kivijalkoja


- vastuullinen talouden hoitaminen edellyttää velkaantumisen hillitsemistä ja järkevien investointien hankintaa
- vältetään verojen korottamista - tuetaan asukkaiden elivoiman ylläpitoa
- työhyvinvoinnin kehittäminen pidentää työuria ja tehostaa työaikaista toimintaa


Ylöjärvi tarjoaa loistavat puitteet asukkaiden hyvinvoinnin tukemiselle - pidetään huolta niiden ylläpitämisestä yhdessä!